IX. TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAMI

IX.

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

22-23 Mayıs 2021

22 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Açılış                                      10:00-10:15

10:45-13:00 LENFOPROLIFERATIF NEOPLAZILER OTURUMU I

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Cengiz Demir, Dr. Serdal Korkmaz, Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

10:15-10:40 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Yeni Ajanlar
Konuşmacı: Dr. Zafer Gökgöz

10:40-11:05 Lenfomalarda Epigenetik Bozukluklar, Epigenetik Tedavi
Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

11:05-11:30 Hodgkin Lenfoma’da İmmünoterapi
Konuşmacı: Dr. Abdullah Karakuş

11:30-12:45 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Turgay Ulaş, Dr. Mehmet Sinan Dal

11:30-11:55 BCL-2 İnhibitörü veya BTK İnhibitörü Tedavisi Sonrası Nüks KLL Hastalarında Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı: Dr. Ömer Ekinci

11:55-12:20 İlk Basamak Kemoimmünoterapiden Sonra Nüks/Dirençli KLL Hastalarında Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı: Dr. Osman Yokuş

12:20-12:30 Kahve Arası

12:30-13:10 UYDU SEMPOZYUMU AMGEN

OTURUM BAŞKANI: Dr. Sami Kartı

12:30-13:10 Nüks/Dirençli Multipl Myelom Tedavisinde Karfizomib
Konuşmacı: Dr. Mesut Ayer

13:10-14:25 AKUT LÖSEMİLER OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mahmut Yeral, Dr. Füsun Gediz, Dr. Sinem Namdaroğlu

13:10-13:35 Nüks/Dirençli Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Yaklaşımlar
Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu

13:35-14:00 Yaşlı AML’li Hastaların İndüksiyon Tedavisinde Yeni Dönem
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Uçar

14:00-14:25 Akut Myeloid Lösemide İdame Yeniden mi?
Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

14:25-15:05 UYDU SEMPOZYUMU  ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA – NOVARTİS

OTURUM BAŞKANI: Dr. Düzgün Özatlı

14:25-15:05 KML Tedavisinde İmatinib; Türkiye’de 18 Yıllık Deneyim
Konuşmacı: Dr. Güven Çetin

15:00-15:15 Kahve Arası

15:15-16:05 PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mehmet Ali Erkurt, Dr. Abdülkadir Baştürk

15:15-15:40 Multipl Myelomda İmmünoterapi Yöntemleri
Konuşmacı: Dr. Alpay Yeşilaltay

15:40-16:05 Multipl Myelomda İdame Seçenekleri, Kime, Ne Kadar ?
Konuşmacı: Dr. İlhami Berber

16:05-16:45 UYDU SEMPOZYUMU  DEVA

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seçkin Çağırkan

16:05-16:45 Multipl Myelomda IMID’ler Güncel Bakış
Konuşmacı: Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

16:45-17:35 HÜCRESEL İMMÜN TEDAVİLER OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Bülent Eser

16:45-17:10 Lenfomalarda CAR-T Hücre Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu

17:10-17:35 Multipl Myelomda CAR-T Hücre Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Fevzi Altuntaş

17:35-17:45 Kahve Arası

16:05 – 16:45 UYDU SEMPOZYUMU ARVEN

OTURUM BAŞKANI: Dr. Mustafa Çetiner

17:45-18:25 Hücreden Bitmiş Ürüne Türkiye’nin İlk Biyobenzer İlacının Üretimi
Konuşmacı: Turgay Kaçar, Ph.D.

17:45-16:10 KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sibel Hacıoğlu, Dr. İsmet Aydoğdu

18:25-18:50 Genomik Değişikliklerin Ph-neg Myeloproliferatif Neoplazmların Tedavi Yaklaşımına Katkısı
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan

18:50-19:15 Ek Hastalıkları Olan Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Tedavi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Erman Öztürk

19:15-19:40 AKILCI İLAÇ OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seval Akpınar

19:15-19:40 Bispesifik Antikorların Hematolojik Neoplazilerde Akılcı Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Burcu Altındağ Avcı

23 MAYIS 2021 PAZAR

10:00-12:00 KURS PROGRAMI

10:00-10:30 Akım Sitometride Yeni Uygulamalar
Dr. İshak Özel Tekin

Minimal Kalıntı Hastalığı (MRD)
Dr. Burhan Turgut

10:30 -11:00 Akut Lenfoblastik Lösemide MRD Analizi

11:00-11:30 Multipl Myelomda MRD Analizi

VIII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu Programı

VIII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

ONLINE-Dijital Platform
12-13 Eylül 2020

 

BİLİMSEL PROGRAM

12 Eylül 2020 ; CUMARTESİ

Açılış                                                                                                                12:45-13:00

1-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu I                                                  (13:00-14:15)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Serdal Korkmaz

 

Nüks/Dirençli mantle hücreli lenfomada yeni ajanların kullanımı          13:00-13:25

Dr. Ayşegül Tetik

Periferik T hücreli lenfomalarda yeni tedavi stratejileri                            13:25-13:50

Dr. Atakan Tekinalp

Hodgkin lenfoma’da yeni ajanların optimal kullanımı                               13:50-14:15

Dr.Bahar Uncu Ulu

ARA                                                                                                                  14:15-14:30

2-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu II                                                 (14:30-15:20)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sami Kartı

Nüks kronik lenfosittik lösemi tedavisinde güncel yaklaşım                   14:30-14:55

Dr. Turgay Ulaş

Lenfoproliferatif hastalıklarda destek tedavisi                                           14:55-15:20

Dr.Osman Yokuş

ARA                                                                                                                  15:20-15:30

3-Akut Lösemiler Oturumu Mehmet Sinan Dal                                          (15:30-16:55)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mehmet Sinan Dal

Akut lenfoblastik lösemide yeni ajanların MRD ilişkili kullanımı             15:30-15:55

Dr. Dicle İskender

Akut myeloid lösemide yeni biyolojik ajanlar                                              15:55-16:20

Dr.Erman Öztürk

Akut myeloid lösemi tedavi yönetiminde MRD kullanımı                          16:20-16:55

Dr.Merih Kızıl Çakar

ARA                                                                                                                   16:55-17:00

4-Uydu Sempozyumu (Uydu-Angem)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Seçkin Çağırkan

Nüks Myelomda Tedavisinde Karfizomib                                                    17:00-17:45

Dr. Zafer Serenli Yeğen

ARA                                                                                                                   17:45-17:50

5-Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu   ( Uydu – Arven )                         17:50-18:40

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Güven Çetin

Multiplmyelomda yeni nesil immünoterapi                                               17:50-18:15

Dr.Ant Uzay

Nüks/dirençli myelomda optimal kompinasyonlar                                  18:15-18:40

Dr.İlhami Berber

6-Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu:                                                      18:40-19:30

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Burhan Turgut

CAR-T hücre teknolojisinde yenilikler                                                         18:40-19:05

Dr.Fevzi  ALTUNTAŞ

Lenfoma/myelom tedavisinde CAR-T hücre                                             19:05-19:30

Dr.Tuğçe Nur Yiğenoğlu

ARA                                                                                                                19:30-19:35

7-Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu:                                     19:35-20:25

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. İsmet Aydoğdu

Ph-neg myeloproliferatifneoplazmlarda yeni teröpatik hedefler          19:35-20:00

Dr.Mehmet Hilmi Doğu

Myeloproliferatif neoplazmlarda kanama/tromboz                               20:00-20:25

Dr.Seval Akpınar

ARA                                                                                                                20:25-20:30

8-Sözlü Bildiriler                                                                                          20:30-21:30

13 Eylül 2020 ; PAZAR

9-Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :            13:00-14:15

İlaç Klinik Çalışmaları

OTURUM BAŞKANI:Dr. Düzgün Özatlı

Türkiye’de klinik araştırıma merkezleri                                                    13:00-13:25

Dr. Nuran Ahu Baysal

Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları I           13:25-13:50

Dr.Hikmetullah Batgi

Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları II          13:50-14:15

Dr. Mehmet Bakırtaş

10-Akılcı İlaç Oturumu:                                                                                 14:15-14:40

OTURUM BAŞKANI:Dr.Şebnem İzmir Güner

Küçük molekül biyolojik ajanların  hematolojide akılcı kullanımı         14:15-14:40

Dr.Tuba Hacıbekiroğlu

ARA                                                                                                               14:40-14:50

11-KURS PROGRAMI: 14:50-16:20

Akım sitometri

Akım sitometri çalışma prensipleri                                         Dr. İshak Özel Tekin

Analiz programının kullanımı                                                   Öznur Göngör

Akut lösemi ve lenfoproliferatif neoplazmlarda analiz        Dr. Burhan Turgut

Tekirdağ Lösemi ve Kanser Derneği 

   Tekirdağ Lösemi ve Kanser Derneği  MULTIPL MYELOM hasta ve hasta yakınları için  27 Mart Cuma Saat 18 : 00 de hasta bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Tüm  Myelom hasta ve hasta yakınları toplantıya davetlidir.

Toplantı Yeri: Dernek Binası

Değirmenaltı Mahallesi Çamyalı Sokak No:36 Daire:4

Süleymanpaşa / Tekirdağ

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAMI

5.

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

Logo Logo
08.30-09.30: KRONİK LÖSEMİLER OTURUMU
Başkanlar: Dr. Fevzi ALTUNTAŞ – Dr. Filiz VURAL
08.30-09.00: Kronik Lenfositik Lösemide Bireyselleşmiş Tedavi
Konuşmacı: Dr. Fatih DEMİRKAN
09.00-09.30: Kronik Miyeloid Lösemi: TKI Döneminde Hayat Kalitesi
Konuşmacı: Dr. Atilla ÖZKAN
09.30-10.00: MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER OTURUMU
Başkan: Dr. Mehmet TURGUT
09.30-10.00: Polistemia Vera ve Miyelofibroz: Hedefe Yönelik Tedaviler Ne Getirdi?
Konuşmacı: Dr. Füsun GEDİZ
10.00-10.15: Kahve Arası
10.15-11.15: MULTİPLE MYELOMA-LENFOMA OTURUMU
Başkanlar: Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN – Dr. İsmet AYDOĞDU
10.15-10.45: Hindistan’dan Haberler: IMW-2017’de Neler Konuşuldu?
Konuşmacı: Dr. Sevgi Kalayoğlu BEŞIŞIK
10.45-11.15: MCL: İlk Basamak Tedavi ve Konsolidasyonun Rolü
Konuşmacı: Dr. Sami KARTI
11.15-12.15: AKUT LÖSEMİLER-MDS OTURUMU
Başkanlar: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ – Bahriye PAYZIN
11.15-11.45: AML: ELN-2017 Önerileri
Konuşmacı: Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK
11.45-12.15: Hipometile Edici Ajanlara Dirençli MDS: Ne Yapalım?
Konuşmacı: Dr. Seval AKPINAR
12.15-13.30: Öğle Yemeği
13.30-14.30: Uydu Sempozyumu – Yüksek Risk MDS’de TedaviLogo
Başkan: Dr. Burhan TURGUT
Konuşmacı: Dr. Düzgün ÖZATLI
14.30-14.45: Akılcı İlaç Oturumu
Başkan: Dr. Alev AKYOL
Konuşmacı: Dr. Erman ÖZTÜRK
14.45-15.00: Kahve Arası
Kurs Programı
Teorik
1. Akım Sitometride İç ve Dış Kalite Kontrol
14.30-15.00 – Dr. Nurgül ÖZCAN
2. Akım Sitometride Gözden Kaçanlar
15.00-15.30 Dr. İshak Özel TEKİN
3. Minimal Residüel Hastalık
15.30-16.00 Dr. Burhan TURGUT

Pratik
16.30-18.00 – Olgu Örnekleriyle Cihaz Başında Eğitim