Geçmiş Toplantılar

6.

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

Logo Logo
12 MAYIS 2018
08.15 – 08.30: AÇILIŞ
08.30 – 09.30: ANEMİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. İsmet AYDOĞDU – Dr. Mehmet TURGUT

08.30 – 08.50: Demir Eksikliği Anemisinde Parenteral Tedavinin Yeri
Konuşmacı: Dr. Erman ÖZTÜRK

08.50 – 09.10: Yüksek Risk MDS’de Tedavi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Düzgün ÖZATLI

09.10 – 09.30: Düşük Risk MDS Olgularında Anemi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl ÇAKAR
09.30 – 10.10: KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Atilla ÖZKAN – Prof. Dr. Sami KARTI

09.30 – 09.50: KLL Tedavisinde Yeni Kuşak Anti-CD20 Monoklonal Antikorların Yeri
Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir GÜNER

09.50 – 10.10: Klinik ve Biyolojik Faktörler Işığında KLL Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Filiz VURAL
10.10 – 10.20: Kahve Arası
10.20 – 11.20: MULTIPL MYELOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN – Dr.Sevgi KALAYOĞLU

10.20 – 10.40:Monoklonal Antikorlar Çağında MRD Yeni Tedavi Hedefi mi?
Konuşmacı: Dr. Dicle İSKENDER

10.40 – 11.00: İmmun Modulatuar Tedavi Optimizasyonu
Konuşmacı: Dr. İlhami BERBER

11.00 – 11.20: Yeni Kuşak Proteazom İnhibitörlerinin Akılcı Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK
11.30 – 12.30: LENFOMALAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Fevzi ALTUNTAŞ – Dr. Alev AKYOL

11.30 – 11.50:Nüks/Dirençli HL: Hangi Biyolojik Ajan, Ne zaman?
Konuşmacı: Dr. Ant UZAY

11.50 – 12.10: Mantle Hücreli Lenfomada Tedavi Optimizasyonu
Konuşmacı: Dr.Seval AKPINAR

12.10 – 12.30: DBBHL’da İlk Basamak Tedavi: Risk-Temelli Yaklaşımın Zamanı Geldi mi?
Konuşmacı: Dr. Sibel MANDAROĞLU
12.30 – 13.30: Öğle Yemeği
13.30-14.20: MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ – Dr. Güven ÇETİN

13.30 – 13.50:KML’de İkinci Basamakta Tedavi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Nilay ERMANTAŞ

13.50 – 14.10: JAK2 İnhibitörleri Çağında Myeloproliferatif Neoplazmlar
Konuşmacı: Dr. Mehmet Sinan DAL
14.20 – 14.40: HEMATOLJİDE AKILCI İLAÇ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Bahriye BAYZIN

14.20 – 14.40:Kinaz İnhibitörlerinin Akılcı Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Kamil VURAL
KURS PROGRAMI (15.00-18.10)
15.00 – 15.40: Minimal Rezidüel Hastalık (MRD) Tanısında Akımsitometri Kullanımı
Konuşmacı: Dr. İshak Özel TEKİN

15.50 – 16.10: Multipl Myelom Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Alpay YEŞİLALTAY

16.20 – 17.00: Multipl Myelom ve Kronik Lenfositik Lösemide MRD
Konuşmacı: Dr. Burhan TURGUT

17.10 – 17.30: Akut Lenfoblastik Lösemi Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Atakan TEKİNALP

17:40 – 18.10: Akut Lösemilerde MRD
Konuşmacı: Dr. Burhan TURGUT

———————————————-

5.

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

Logo Logo
08.30-09.30: KRONİK LÖSEMİLER OTURUMU
Başkanlar: Dr. Fevzi ALTUNTAŞ – Dr. Filiz VURAL
08.30-09.00: Kronik Lenfositik Lösemide Bireyselleşmiş Tedavi
Konuşmacı: Dr. Fatih DEMİRKAN
09.00-09.30: Kronik Miyeloid Lösemi: TKI Döneminde Hayat Kalitesi Konuşmacı: Dr. Atilla ÖZKAN
09.30-10.00: MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER OTURUMU
Başkan: Dr. Mehmet TURGUT
09.30-10.00: Polistemia Vera ve Miyelofibroz: Hedefe Yönelik Tedaviler Ne Getirdi?
Konuşmacı: Dr. Füsun GEDİZ

IX. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

22 - 23 Mayıs 2021 tarihinde

online olarak yapılacaktır.

ths2021virtual.com

This will close in 10 seconds