TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAMI

5.

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

Logo Logo
08.30-09.30: KRONİK LÖSEMİLER OTURUMU
Başkanlar: Dr. Fevzi ALTUNTAŞ – Dr. Filiz VURAL
08.30-09.00: Kronik Lenfositik Lösemide Bireyselleşmiş Tedavi
Konuşmacı: Dr. Fatih DEMİRKAN
09.00-09.30: Kronik Miyeloid Lösemi: TKI Döneminde Hayat Kalitesi
Konuşmacı: Dr. Atilla ÖZKAN
09.30-10.00: MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER OTURUMU
Başkan: Dr. Mehmet TURGUT
09.30-10.00: Polistemia Vera ve Miyelofibroz: Hedefe Yönelik Tedaviler Ne Getirdi?
Konuşmacı: Dr. Füsun GEDİZ
10.00-10.15: Kahve Arası
10.15-11.15: MULTİPLE MYELOMA-LENFOMA OTURUMU
Başkanlar: Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN – Dr. İsmet AYDOĞDU
10.15-10.45: Hindistan’dan Haberler: IMW-2017’de Neler Konuşuldu?
Konuşmacı: Dr. Sevgi Kalayoğlu BEŞIŞIK
10.45-11.15: MCL: İlk Basamak Tedavi ve Konsolidasyonun Rolü
Konuşmacı: Dr. Sami KARTI
11.15-12.15: AKUT LÖSEMİLER-MDS OTURUMU
Başkanlar: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ – Bahriye PAYZIN
11.15-11.45: AML: ELN-2017 Önerileri
Konuşmacı: Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK
11.45-12.15: Hipometile Edici Ajanlara Dirençli MDS: Ne Yapalım?
Konuşmacı: Dr. Seval AKPINAR
12.15-13.30: Öğle Yemeği
13.30-14.30: Uydu Sempozyumu – Yüksek Risk MDS’de TedaviLogo
Başkan: Dr. Burhan TURGUT
Konuşmacı: Dr. Düzgün ÖZATLI
14.30-14.45: Akılcı İlaç Oturumu
Başkan: Dr. Alev AKYOL
Konuşmacı: Dr. Erman ÖZTÜRK
14.45-15.00: Kahve Arası
Kurs Programı
Teorik
1. Akım Sitometride İç ve Dış Kalite Kontrol
14.30-15.00 – Dr. Nurgül ÖZCAN
2. Akım Sitometride Gözden Kaçanlar
15.00-15.30 Dr. İshak Özel TEKİN
3. Minimal Residüel Hastalık
15.30-16.00 Dr. Burhan TURGUT

Pratik
16.30-18.00 – Olgu Örnekleriyle Cihaz Başında Eğitim