Toplantılar

7

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

Logo Logo
Hilton Garden Inn Çorlu
27-28 Nisan 2019
27 NİSAN 2019 CUMARTESİ
08.30 – 09.30: Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Sami Kartı, Serdal Korkmaz

08.30 – 08.50: Kronik Lenfositik lösemi tedavisinde yeni hedefe yönelik tedaviler
Konuşmacı: Dr. Osman Yokuş

08.50 – 09.10: Kronik lenfositik lösemide antikor tedavisi: Ne zaman? Hangisi?
Konuşmacı: Dr. Sibel Hacıoğlu

09.10 – 09.30: CD30 pozitif lenfomalar; antikor tedavisi ne zaman?
Konuşmacı: Dr. Ant Uzay

09.45-10.45: Myelodisplastik Sendrom-Akut Myeloid Lösemi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Seçkin Çağırkan

Myelodisplastik sendromda morfoloji
Konuşmacı: Dr.İsmet Aydoğdu

Yüksek risk myelodisplastik sendrom tedavisinde güncel durum
Konuşmacı: Dr.Düzgün Özatlı

CHIP ( potansiyeli belirlenmemiş klonal hematopoezis)
Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

11.00 – 12.00: Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu
Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez, Şehmuz Ertop

Multipl myelomda antikor tedavisi
Konuşmacı: Dr. Hasan Atilla Özkan

Nüks dirençli Multipl myelom: Hangi ajan? Hangi kombinasyon?
Konuşmacı: Dr. Alpay Yeşilaltay

Waldenstrom Makroglobinemisi/Lenfoplazmositer lenfomada yeni tedavi seçenekleri
Konuşmacı: Dr. İlhami Berber

12.15-12.55: Hücresel İmmün Tedaviler oturumu
Oturum Başkanları: Birol Güvenç, Mehmet Ali Erkut

Hematolojide check-point inhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Mehmet Sinan Dal

Hematolojik neoplazilerde CAR-T tedavi
Konuşmacı:Dr.Tuğçe Nur Yiğenoğlu

12.55 – 14.00: Öğle Arası
14.00-15.00: Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu
Oturum Başkanı: Dr.Gülsüm Özet

Polisitemia vera; Jak 2 inhibitörü ne zaman?
Konuşmacı: Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

Nüks/dirençli ve blastik fazdaki myelofibrozda tedavi
Konuşmacı: Dr. Turgay Ulaş

Kronik myeloid lösemi tedavisinde güncel durum
Konuşmacı: Dr. Seval Akpınar

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :
İlaç Klinik Çalışmaları 15:15-16:15
Oturum Başkanı: Burhan Turgut

Türkiye’de ilaç klinik araştırmaları; daha gidilecek yol var mı?
Konuşmacı: Dr. Fevzi Altuntaş

İlaç klinik araştırma alt yapısı ve organizasyonu
Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

İlaç Klinik Araştırmalarına Farklı Bakış
Konuşmacı: Dr. Tarkan Yetişyiğit

Myelomda proteozom inhibitör çalışmaları 16:30-17:30
Oturum Başkanı: Dr. Düzgün Özatlı

İxazomib çalışması
Konuşmacı: Dr. Dicle İskender

Carfizomib çalışması
Konuşmacı: Dr. Mehmet Hilmi Doğu

28 NİSAN 2019 PAZAR
09.00-09.40: İmmün Aracılı Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Güven Çetin

İmmün trombositopenik purpura, güncel tedavi
Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir Güner

Otoimmün hemolitik anemi
Konuşmacı: Dr. Alev Akyol

09.00-09.30: Akılcı İlaç Oturumu
İmmünterapatiklerin hematolojide akılcı kullanımı
Konuşmacı: Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

KURS PROGRAMI (10.00-12.00)
10.00 – 11.00: Akım Sitometri, kapı alma stratejileri, MRD analizi
Dr. Burhan Turgut
Dr. İshak Özel Tekin

11.10 – 12.10: Hematolojide PCR kullanımı
Dr. Bahadır Batar

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir