Duyurular

7

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

Logo Logo
Hilton Garden Inn Çorlu
27-28 Nisan 2019
27 NİSAN 2019 CUMARTESİ
08.30 – 09.50: Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Sami Kartı, Serdal Korkmaz

08.30 – 08.50: Kronik Lenfositik Lösemi tedavisinde BCR sinyal inhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Fatih Demirkan

08.50 – 09.10: Kronik Lenfositik lösemi tedavisinde bcl-2 inhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Osman Yokuş

09.10 – 09.30: Kronik lenfositik lösemide antikor tedavisi: Ne zaman? Hangisi?
Konuşmacı: Dr. Turgay Ulaş

09.30 – 09.50: CD30 pozitif lenfomalar; antikor tedavisi ne zaman?
Konuşmacı: Dr. Ant Uzay

10.00-11.00: Myelodisplastik Sendrom-Akut Myeloid Lösemi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Seçkin Çağırkan

10.00 – 10.20:Myelodisplastik sendromda morfoloji
Konuşmacı: Dr.İsmet Aydoğdu

10.20 – 10.40:Yüksek risk myelodisplastik sendrom tedavisinde güncel durum
Konuşmacı: Dr.Düzgün Özatlı

10.40 – 11.00:CHIP ( potansiyeli belirlenmemiş klonal hematopoezis)
Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

11.10 – 12.10: Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu
Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez, Şehmuz Ertop

11.10 – 11.30:Multipl myelomda antikor tedavisi
Konuşmacı: Dr. Hasan Atilla Özkan

11.30 – 11.50:Nüks dirençli Multipl myelom: Hangi ajan? Hangi kombinasyon?
Konuşmacı: Dr. Alpay Yeşilaltay

11.50 – 12.10:WM/Lenfoplazmositer lenfomada yeni tedavi seçenekleri
Konuşmacı: Dr. İlhami Berber

12.20-13.00: Hücresel İmmün Tedaviler oturumu
Oturum Başkanları: Birol Güvenç, Mehmet Ali Erkut

12.20 – 12.40:Hematolojide check-point inhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Mehmet Sinan Dal

12.40 – 13.00:Hematolojik neoplazilerde CAR-T tedavi
Konuşmacı:Dr.Tuğçe Nur Yiğenoğlu

12.55 – 14.00: Öğle Arası
14.00-15.00: Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu
Oturum Başkanı: Dr.Gülsüm Özet

14.00 – 14.20:Polisitemia vera; Jak 2 inhibitörü ne zaman?
Konuşmacı: Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

14.20 – 14.40:Nüks/dirençli ve blastik fazdaki myelofibrozda tedavi
Konuşmacı: Dr.Fehmi Hindilerden

14.40 – 15.00:Kronik myeloid lösemi tedavisinde güncel durum
Konuşmacı: Dr. Seval Akpınar

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :
İlaç Klinik Çalışmaları 15:15-16:15
Oturum Başkanı: Burhan Turgut

15.15 – 15.35:Türkiye’de ilaç klinik araştırmaları; daha gidilecek yol var mı?
Konuşmacı: Dr. Fevzi Altuntaş

15.35 – 15.55:İlaç klinik araştırma alt yapısı ve organizasyonu
Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

15.55 – 16.15:İlaç Klinik Araştırmalarına Farklı Bakış
Konuşmacı: Dr. Tarkan Yetişyiğit

Myelomda proteozom inhibitör çalışmaları 16:15-17:15
Oturum Başkanları: Dr. Burhan Turgut, Dr. Sibel Hacıoğlu

16.15 – 16.45:İxazomib çalışması
Konuşmacı: Dr. Dicle İskender

16.45 – 17.15:Pomalidomid çalışması
Konuşmacı: Dr. Ayşegül Tetik

Uydu Sempozyumu (AMGEN) 17:15-17:45
Oturum Başkanı: Dr. Düzgün Özatlı

17.15 – 17.45:Nüks/dirençli myelomda Carfizomib ve kompinasyonları
Konuşmacı: Dr. Mehmet Hilmi Doğu

Akılcı İlaç Oturumu: 17:30-18:00
17.30 – 18.00:İmmünterapatiklerin hematolojide akılcı kullanımı
Konuşmacı: Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
28 NİSAN 2019 PAZAR
09.00-10.00: İmmün Aracılı Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanları: İsmet Aydoğdu, Güven Çetin

09.00 – 09.20:İmmün trombositopenik purpura, güncel tedavi
Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir Güner

09.20 – 09.40:Otoimmün hemolitik anemi
Konuşmacı: Dr. Alev Akyol
09.40 – 10.00:GVHD tedavisinde kullanılan yeni ajanlar
Konuşmacı: Dr. İpek Yönal Hindilerden

KURS PROGRAMI (10.30-12.30)
10.30 – 11.30: Akım Sitometri, kapı alma stratejileri, MRD analizi
Dr. Burhan Turgut
Dr. İshak Özel Tekin

11.30 – 12.30: Hematolojide PCR kullanımı
Dr. Bahadır Batar