Amaçlar

TEKİRDAĞ LÖSEMİ ve KANSER DERNEĞİNİN AMAÇLARI

  1. Lösemi ve kanserli hastaların bakım ve tedavi sürecinde maddi ve manevi destek sağlamak
  2. Kan ürünü için gönüllü verici (donör) sağlamak; bu amaca yönelik telefon- internet ağı oluşturmak
  3. Kanser hastalarının ve yakınlarının eğitimi için seminerler düzenlemek
  4. Lösemi ve kanser ile ilgili araştırmalara ve bilimsel etkinliklere destek vermek
  5. Lösemi ve kanser hastalarına hizmet için gerekli alt yapı ve malzeme ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak