IX. TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAMI

IX.

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAMI

22-23 Mayıs 2021

22 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Açılış                                      10:00-10:15

10:45-13:00 LENFOPROLIFERATIF NEOPLAZILER OTURUMU I

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Cengiz Demir, Dr. Serdal Korkmaz, Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

10:15-10:40 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Yeni Ajanlar
Konuşmacı: Dr. Zafer Gökgöz

10:40-11:05 Lenfomalarda Epigenetik Bozukluklar, Epigenetik Tedavi
Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

11:05-11:30 Hodgkin Lenfoma’da İmmünoterapi
Konuşmacı: Dr. Abdullah Karakuş

11:30-12:45 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Turgay Ulaş, Dr. Mehmet Sinan Dal

11:30-11:55 BCL-2 İnhibitörü veya BTK İnhibitörü Tedavisi Sonrası Nüks KLL Hastalarında Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı: Dr. Ömer Ekinci

11:55-12:20 İlk Basamak Kemoimmünoterapiden Sonra Nüks/Dirençli KLL Hastalarında Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı: Dr. Osman Yokuş

12:20-12:30 Kahve Arası

12:30-13:10 UYDU SEMPOZYUMU AMGEN

OTURUM BAŞKANI: Dr. Sami Kartı

12:30-13:10 Nüks/Dirençli Multipl Myelom Tedavisinde Karfizomib
Konuşmacı: Dr. Mesut Ayer

13:10-14:25 AKUT LÖSEMİLER OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mahmut Yeral, Dr. Füsun Gediz, Dr. Sinem Namdaroğlu

13:10-13:35 Nüks/Dirençli Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Yaklaşımlar
Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu

13:35-14:00 Yaşlı AML’li Hastaların İndüksiyon Tedavisinde Yeni Dönem
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Uçar

14:00-14:25 Akut Myeloid Lösemide İdame Yeniden mi?
Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

14:25-15:05 UYDU SEMPOZYUMU  ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA – NOVARTİS

OTURUM BAŞKANI: Dr. Düzgün Özatlı

14:25-15:05 KML Tedavisinde İmatinib; Türkiye’de 18 Yıllık Deneyim
Konuşmacı: Dr. Güven Çetin

15:00-15:15 Kahve Arası

15:15-16:05 PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mehmet Ali Erkurt, Dr. Abdülkadir Baştürk

15:15-15:40 Multipl Myelomda İmmünoterapi Yöntemleri
Konuşmacı: Dr. Alpay Yeşilaltay

15:40-16:05 Multipl Myelomda İdame Seçenekleri, Kime, Ne Kadar ?
Konuşmacı: Dr. İlhami Berber

16:05-16:45 UYDU SEMPOZYUMU  DEVA

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seçkin Çağırkan

16:05-16:45 Multipl Myelomda IMID’ler Güncel Bakış
Konuşmacı: Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

16:45-17:35 HÜCRESEL İMMÜN TEDAVİLER OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Bülent Eser

16:45-17:10 Lenfomalarda CAR-T Hücre Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu

17:10-17:35 Multipl Myelomda CAR-T Hücre Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Fevzi Altuntaş

17:35-17:45 Kahve Arası

16:05 – 16:45 UYDU SEMPOZYUMU ARVEN

OTURUM BAŞKANI: Dr. Mustafa Çetiner

17:45-18:25 Hücreden Bitmiş Ürüne Türkiye’nin İlk Biyobenzer İlacının Üretimi
Konuşmacı: Turgay Kaçar, Ph.D.

17:45-16:10 KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER OTURUMU

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sibel Hacıoğlu, Dr. İsmet Aydoğdu

18:25-18:50 Genomik Değişikliklerin Ph-neg Myeloproliferatif Neoplazmların Tedavi Yaklaşımına Katkısı
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan

18:50-19:15 Ek Hastalıkları Olan Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Tedavi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Erman Öztürk

19:15-19:40 AKILCI İLAÇ OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seval Akpınar

19:15-19:40 Bispesifik Antikorların Hematolojik Neoplazilerde Akılcı Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Burcu Altındağ Avcı

23 MAYIS 2021 PAZAR

10:00-12:00 KURS PROGRAMI

10:00-10:30 Akım Sitometride Yeni Uygulamalar
Dr. İshak Özel Tekin

Minimal Kalıntı Hastalığı (MRD)
Dr. Burhan Turgut

10:30 -11:00 Akut Lenfoblastik Lösemide MRD Analizi

11:00-11:30 Multipl Myelomda MRD Analizi