VIII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu Programı

VIII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

ONLINE-Dijital Platform
12-13 Eylül 2020

 

BİLİMSEL PROGRAM

12 Eylül 2020 ; CUMARTESİ

Açılış                                                                                                                12:45-13:00

1-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu I                                                  (13:00-14:15)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Serdal Korkmaz

 

Nüks/Dirençli mantle hücreli lenfomada yeni ajanların kullanımı          13:00-13:25

Dr. Ayşegül Tetik

Periferik T hücreli lenfomalarda yeni tedavi stratejileri                            13:25-13:50

Dr. Atakan Tekinalp

Hodgkin lenfoma’da yeni ajanların optimal kullanımı                               13:50-14:15

Dr.Bahar Uncu Ulu

ARA                                                                                                                  14:15-14:30

2-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu II                                                 (14:30-15:20)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sami Kartı

Nüks kronik lenfosittik lösemi tedavisinde güncel yaklaşım                   14:30-14:55

Dr. Turgay Ulaş

Lenfoproliferatif hastalıklarda destek tedavisi                                           14:55-15:20

Dr.Osman Yokuş

ARA                                                                                                                  15:20-15:30

3-Akut Lösemiler Oturumu Mehmet Sinan Dal                                          (15:30-16:55)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mehmet Sinan Dal

Akut lenfoblastik lösemide yeni ajanların MRD ilişkili kullanımı             15:30-15:55

Dr. Dicle İskender

Akut myeloid lösemide yeni biyolojik ajanlar                                              15:55-16:20

Dr.Erman Öztürk

Akut myeloid lösemi tedavi yönetiminde MRD kullanımı                          16:20-16:55

Dr.Merih Kızıl Çakar

ARA                                                                                                                   16:55-17:00

4-Uydu Sempozyumu (Uydu-Angem)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Seçkin Çağırkan

Nüks Myelomda Tedavisinde Karfizomib                                                    17:00-17:45

Dr. Zafer Serenli Yeğen

ARA                                                                                                                   17:45-17:50

5-Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu   ( Uydu – Arven )                         17:50-18:40

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Güven Çetin

Multiplmyelomda yeni nesil immünoterapi                                               17:50-18:15

Dr.Ant Uzay

Nüks/dirençli myelomda optimal kompinasyonlar                                  18:15-18:40

Dr.İlhami Berber

6-Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu:                                                      18:40-19:30

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Burhan Turgut

CAR-T hücre teknolojisinde yenilikler                                                         18:40-19:05

Dr.Fevzi  ALTUNTAŞ

Lenfoma/myelom tedavisinde CAR-T hücre                                             19:05-19:30

Dr.Tuğçe Nur Yiğenoğlu

ARA                                                                                                                19:30-19:35

7-Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu:                                     19:35-20:25

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. İsmet Aydoğdu

Ph-neg myeloproliferatifneoplazmlarda yeni teröpatik hedefler          19:35-20:00

Dr.Mehmet Hilmi Doğu

Myeloproliferatif neoplazmlarda kanama/tromboz                               20:00-20:25

Dr.Seval Akpınar

ARA                                                                                                                20:25-20:30

8-Sözlü Bildiriler                                                                                          20:30-21:30

13 Eylül 2020 ; PAZAR

9-Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :            13:00-14:15

İlaç Klinik Çalışmaları

OTURUM BAŞKANI:Dr. Düzgün Özatlı

Türkiye’de klinik araştırıma merkezleri                                                    13:00-13:25

Dr. Nuran Ahu Baysal

Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları I           13:25-13:50

Dr.Hikmetullah Batgi

Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları II          13:50-14:15

Dr. Mehmet Bakırtaş

10-Akılcı İlaç Oturumu:                                                                                 14:15-14:40

OTURUM BAŞKANI:Dr.Şebnem İzmir Güner

Küçük molekül biyolojik ajanların  hematolojide akılcı kullanımı         14:15-14:40

Dr.Tuba Hacıbekiroğlu

ARA                                                                                                               14:40-14:50

11-KURS PROGRAMI: 14:50-16:20

Akım sitometri

Akım sitometri çalışma prensipleri                                         Dr. İshak Özel Tekin

Analiz programının kullanımı                                                   Öznur Göngör

Akut lösemi ve lenfoproliferatif neoplazmlarda analiz        Dr. Burhan Turgut